SRI PADMAVATHI AMMAVARI ANNUAL BRAHMOTSAVAM SCHEDULE

Day

Morning

Evening

29-11-13DwajarohanamChinna Sesha Vahanam
30-11-13Peddasesha VahanamHamsa Vahanam
01-12-13Mutyapu Pandiri VahanamSimha Vahanam
02-12-13Kalpavriksha VahanamHanumantha Vahanam
03-12-13Pallaki UtsavamVasanthotsavam, Gaja Vahanam
04-12-13Sarvabhoopala VahanamSwarna Ratham, Garuda vahanam
05-12-13 Suryaprabha VahanamChandraprabha Vahanam
06-12-13 RathotsavamAswa Vahanam
07-12-13Panchami TheerthamDwaja Avarohanam
08-12-13Snapana TirumanjanamPushapa Yagam