జనవరి 2న మహతి ఆడిటోరియంలో ”శ్రీకృష్ణవిజయం” చలన చిత్ర ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌