శ్రీవారికి చిత్రహారతి కార్యక్రమంలో ”సీతాకల్యాణం” 

శ్రీవారికి చిత్రహారతి కార్యక్రమంలో ”సీతాకల్యాణం”

తిరుపతి, అక్టోబర్‌-15, 2009: శ్రీవారికి చిత్రహారతి కార్యక్రమంలో భాగంగా స్థానిక మహతి ఆడిటోరియం నందు  శని, ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు బాపు దర్శకత్వం వహించిన ”సీతాకల్యాణం” చలన చిత్రాన్ని ఉచితంగా ప్రదర్శిస్తారు.

కనుక పురప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసు=-కోవాల్సిందిగా కోరడమైనది.

తి.తి.దే., ప్రజాసంబంధాల అధికారిచే జారీ చేయబడినది.