ఆగస్టు 10న ఎస్వీ గోసంరక్షణశాలలో గోకులాష్టమి వేడుకలు