శ్రీకపిలేశ్వరస్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవం

శ్రీకపిలేశ్వరస్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవం

తిరుపతి, జూలై-1,  2009: తిరుపతిలోని శ్రీకపిలేశ్వరస్వామివారి ఆలయంలో జూలై 3వ తేది నుండి 6వ తేది వరకు నాలుగు రోజుల పాటు పవిత్రోత్సవం వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.

 తిరుపతిలోని శ్రీగోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో జూలై 3నుండి 5వ తేది వరకు మూడు రోజుల పాటు జ్యేష్ఠాభిషేకం కన్నుల పండుగగా నిర్వహిస్తారు.

ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా 3వ తేదిన ఆలయంలో కవచ అదివాసము, 4వ తేదిన కవచ ప్రతిష్ఠ, 5వ తేదిన కవచ సమర్పణ జరుగుతుంది.

తి.తి.దే., ప్రజాసంబంధాల అధికారిచే జారీ చేయబడినది.