జూన్‌లో తితిదే వార్షిక క్రీడల పోటీలు

జూన్‌లో తితిదే వార్షిక క్రీడల పోటీలు

తిరుపతి, 2010 మే 03: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఉద్యోగిని,ఉద్యోగులకు ప్రతి సంవత్సరము నిర్వహించు వార్షిక క్రీడలు ఈ ఏడాది జూన్‌ నెలలో తిరుపతిలో నిర్వహిస్తారు.

తితిదే ఉద్యోగుల మానసిక వికాసం కొరకు నిర్వహించే ఈ వార్షిక క్రీడలలో వివిధ రకాల ఆటలు, క్రీడలు వుంటాయి. తితిదే ఉద్యోగిని, ఉద్యోగులు వారికి ప్రావీణ్యం గల క్రీడలలో ఉత్సాహంగా పాల్గొని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవలసినదిగా కోరడమైనది. కనుక ఆసక్తిగల తితిదే ఉద్యోగస్తులందరూ మే నెల 15వ తేదిలోపు తితిదే పరిపాలనాభవనంలోని తితిదే ఉద్యోగుల యూనియన్‌ కార్యాలయమునందు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవలసి వుంటుంది.

తి.తి.దే., ప్రజాసంబంధాల అధికారిచే జారీ చేయబడినది.