భ‌క్తుల‌కు అందుబాటులో అన్నమయ్య సంకీర్తనల సిడిలు

భ‌క్తుల‌కు అందుబాటులో అన్నమయ్య సంకీర్తనల సిడిలు

తిరుపతి, 2010 ఫిబ్రవరి 06: భారతరత్న డాక్టర్‌ లతామంగేష్కర్‌ గానం చేసిన అన్నమయ్య సంకీర్తనల సిడిలు తితిదే సేల్స్‌కౌంటర్స్‌ నందు అందుబాటులో వున్నాయి.

తిరుమలలోనూ, తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం కాంప్లెక్స్‌నందు, రాష్ట్ర సమాచారకేంద్రం ఎదురుగావున్న విక్రయకేంద్రం నందు, రైల్వేస్టేషన్‌నందు, శ్రీనివాసమంగాపురంలోని శ్రీకళ్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంనందు గల విక్రయ కేంద్రాలలో ఈ సిడిలను భక్తులకు అందుబాటులో వుంచడం జరిగింది. ఈ ప్రారంభ సిడిల వెల ఒక్కొక్కటి రూ.200/-లుగా నిర్ణయించడం జరిగింది.  

భక్తులు, యాత్రికులు, పురప్రజలకై ఈ సిడిలను పై తెలిపిన విక్రయ కేంద్రాలలో అందుబాటులో వుంచడం జరిగిందని తెలియజేస్తున్నాము.

తి.తి.దే., ప్రజాసంబంధాల అధికారిచే జారీ చేయబడినది.