శ్రీపద్మావతి మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ప్ర‌వేశాలు

శ్రీపద్మావతి మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ప్ర‌వేశాలు

తిరుపతి, మే-13,  2009: తిరుపతిలోని శ్రీపద్మావతి మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో 2009-2010 విద్యాసంవత్సరానికిగాను బి.ఎ./బి.ఎస్‌.సి/బి.కాం., డిగ్రీకోర్సులలో చేరగోరు విద్యార్థినీలకు 15-5-2009వ తేది నుండి దరఖాస్తు ఫారములు కళాశాలలో ఇవ్వబడును. ధరఖాస్తు ఫారము వెల రూ.25/-లు. ఇతర వివరములకు తి.తి.దే. శ్రీపద్మావతి మహిళా డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్‌్‌ గారిని సంప్రదించగలరు.

తి.తి.దే., ప్రజాసంబంధాల అధికారిచే జారీ చేయబడినది.