శ్రీవేంకటేశ్వర ఆర్ట్సు కళాశాలలో ప్ర‌వేశాలు

శ్రీవేంకటేశ్వర ఆర్ట్సు కళాశాలలో ప్ర‌వేశాలు

తిరుపతి, మే-13,  2009: తిరుపతిలోని శ్రీవేంకటేశ్వర ఆర్ట్సు కళాశాలలో 2009-2010 విద్యాసంవత్సరానికిగాను  బి.ఎ./బి.ఎస్‌.సి/బి.కాం., డిగ్రీకోర్సులలో చేరగోరు విద్యార్థినీ, విద్యార్థులకు 15-5-2009 నుండి  దరఖాస్తు ఫారములు కళాశాలలో ఇవ్వబడును. ధరఖాస్తు ఫారము వెల రూ.25/-లు ధరఖాస్తుఫారము తీసుకొనుటకు, తిరిగి సమర్పించుటకు చివరి తేది జూన్‌ 5-2009. ఇతర వివరములకు తి.తి.దే. ఎస్‌.వి. ఆర్ట్సు కళాశాల ప్రిన్సిపాల్‌ గారిని సంప్రదించగలరు.

తి.తి.దే., ప్రజాసంబంధాల అధికారిచే జారీ చేయబడినది.