LIST OF FESTIVALS IN THE MONTH OF AUGUST 2016 IN TIRUMALA

August 5 : Srivari Purusaivari Tototsavam

August 6 : Naga Chaturdi

August 7 : Garuda Panchami

August 13 : Srivari Pavitrotsavalu Ankurarpana

August 14-16: Annual Pavitrotsavams

August 15 : Independence Day, Chatrasthapanotsavam at Narayanagiri

August 18 : Hayagreeva Jayanthi, Sri Vikhanasa Jayanthi, Sravanopakarma,

Shravana Pournami Garuda Seva

August 19 : Gayatri Japam, Srivaru enters Vikhanasacharya sannidhi

August 25 : Gokulastami Asthanam

August 26: Utlotsavam

ISSUED BY THE PUBLIC RELATIONS OFFICER TTDs, TIRUPATI